top of page
mf.png

 

עדשות מולטיפוקל הן עדשות המאפשרות ראייה למספר מרחקים שונים ללא הצורך להחליף או להסיר את המשקפיים.

בסביבות גיל 40 נחלשת הראייה מקרוב, לכן מתעורר הצורך במשקפיים נפרדים למרחקים שונים - מרחק , ביניים (מחשב) וקריאה.

עדשות מולטיפוקל מאפשרות ראיה חדה לשלושת המרחקים העיקריים האלו ללא צורך להחליף  או להסיר את המשקפיים, מה שמספק נוחות ראיה מרבית.

 

העדשות בנויות כך שבחלקן העליון נמצא אזור המאפשר ראייה למרחק, אזור האמצעי מכוון למרחק הביניים לדוגמא מחשב ובחלק התחתון נמצא האזור המיועד לקריאה.

 

לעדושת מולטיפוקל יש יצרניות רבות אך אופטיקה רואים נכון עובדת עם הטובות והמובילות שבהן.

bottom of page