top of page
essilor.jpg

סוגי עדשות:

 

עדשות לקריאה: 

בסביבות גיל 40 כל אדם מתחיל להרגיש קושי בראיה למרחקים קרובים

וזה כתוצאה מתהליך פיזיולוגי הנקרא פרסביופיה (תהליך תקין שבא עם התבגרות האדם).

במהלך התהליך הזה נחלשים שרירים זהירים בעין שבגיל צעיר יותר מאפשרים לשנות פוקוס 

למרחקים שונים ללא כל צורך במשקפיים.

משקפי קריאה מחדדים את הראיה מקרוב במקומם של השרירים שנחלשו.

 

עדשות למרחק:

ישנם מספר ליקויי ראיה למרחק לדוגמא קוצר ראיה, רוחק ראיה ואסטיגמציה.

הם נובעים ממספר סיבות שגורמות לראיה מטושטשת. עדשות למרחק מחדדות את הראיה במקסימום האפשרי.

קיים מגוון רחב של עדשות למרחק, שימוש בחומרים שונים (זכוכית או פלסטיק) וצבעים שונים. כל זה מאפשר ללקוח לקבל משקפיים על פי רצונו תוך שמירה על אסטטיקה. 

עדשות מגע

עדשות מולטיפוקל

bottom of page